ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{65}{4}+3\times 36
คำนวณ 6 กำลังของ 2 และรับ 36
\frac{65}{4}+108
คูณ 3 และ 36 เพื่อรับ 108
\frac{65}{4}+\frac{432}{4}
แปลง 108 เป็นเศษส่วน \frac{432}{4}
\frac{65+432}{4}
เนื่องจาก \frac{65}{4} และ \frac{432}{4} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{497}{4}
เพิ่ม 65 และ 432 เพื่อให้ได้รับ 497