ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{\frac{195}{39}-\frac{17}{39}}{4}
แปลง 5 เป็นเศษส่วน \frac{195}{39}
\frac{\frac{195-17}{39}}{4}
เนื่องจาก \frac{195}{39} และ \frac{17}{39} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้ลบโดยการลบตัวเศษ
\frac{\frac{178}{39}}{4}
ลบ 17 จาก 195 เพื่อรับ 178
\frac{178}{39\times 4}
แสดง \frac{\frac{178}{39}}{4} เป็นเศษส่วนเดียวกัน
\frac{178}{156}
คูณ 39 และ 4 เพื่อรับ 156
\frac{89}{78}
ทำเศษส่วน \frac{178}{156} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2