ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\fraction{3 \exponential{(x)}{3} - 4 x + 5}{6 \squareroot{x}} $
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์