ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\fraction{2 * 250}{\exponential{(0.05)}{2} * 1.2566 \exponential{(10)}{-6} \fraction{8 * 1.58 * 154}{\squareroot{12} 5 * 0.2}} $
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{500}{1.2566\times 0.05^{2}\times 10^{-6}\times \left(\frac{8\times 1.58\times 154}{0.2\times 5\sqrt{12}}\right)}
คูณ 2 และ 250 เพื่อรับ 500
\frac{500}{1.2566\times 0.0025\times 10^{-6}\times \left(\frac{8\times 1.58\times 154}{0.2\times 5\sqrt{12}}\right)}
คำนวณ 0.05 กำลังของ 2 และรับ 0.0025
\frac{500}{0.0031415\times 10^{-6}\times \left(\frac{8\times 1.58\times 154}{0.2\times 5\sqrt{12}}\right)}
คูณ 1.2566 และ 0.0025 เพื่อรับ 0.0031415
\frac{500}{0.0031415\times \left(\frac{1}{1000000}\right)\times \left(\frac{8\times 1.58\times 154}{0.2\times 5\sqrt{12}}\right)}
คำนวณ 10 กำลังของ -6 และรับ \frac{1}{1000000}
\frac{500}{\frac{6283}{2000000000000}\times \left(\frac{8\times 1.58\times 154}{0.2\times 5\sqrt{12}}\right)}
คูณ 0.0031415 และ \frac{1}{1000000} เพื่อรับ \frac{6283}{2000000000000}
\frac{500}{\frac{6283}{2000000000000}\times \left(\frac{12.64\times 154}{0.2\times 5\sqrt{12}}\right)}
คูณ 8 และ 1.58 เพื่อรับ 12.64
\frac{500}{\frac{6283}{2000000000000}\times \left(\frac{1946.56}{0.2\times 5\sqrt{12}}\right)}
คูณ 12.64 และ 154 เพื่อรับ 1946.56
\frac{500}{\frac{6283}{2000000000000}\times \left(\frac{1946.56}{\sqrt{12}}\right)}
คูณ 0.2 และ 5 เพื่อรับ 1
\frac{500}{\frac{6283}{2000000000000}\times \left(\frac{1946.56}{2\sqrt{3}}\right)}
แยกตัวประกอบ 12=2^{2}\times 3 เขียนรากที่สองของผลิตภัณฑ์ \sqrt{2^{2}\times 3} เป็นผลคูณของรากที่สอง \sqrt{2^{2}}\sqrt{3} หารากที่สองของ 2^{2}
\frac{500}{\frac{6283}{2000000000000}\times \left(\frac{1946.56\sqrt{3}}{2\left(\sqrt{3}\right)^{2}}\right)}
ทำตัวส่วนของ \frac{1946.56}{2\sqrt{3}} ให้เป็นตรรกยะโดยการคูณตัวเศษและตัวส่วนด้วย \sqrt{3}
\frac{500}{\frac{6283}{2000000000000}\times \left(\frac{1946.56\sqrt{3}}{2\times 3}\right)}
รากที่สองของ \sqrt{3} คือ 3
\frac{500}{\frac{6283}{2000000000000}\times \left(\frac{1946.56\sqrt{3}}{6}\right)}
คูณ 2 และ 3 เพื่อรับ 6
\frac{500}{\frac{6283}{2000000000000}\times \frac{24332}{75}\sqrt{3}}
หาร 1946.56\sqrt{3} ด้วย 6 เพื่อรับ \frac{24332}{75}\sqrt{3}
\frac{500}{\frac{38219489}{37500000000000}\sqrt{3}}
คูณ \frac{6283}{2000000000000} และ \frac{24332}{75} เพื่อรับ \frac{38219489}{37500000000000}
\frac{500\sqrt{3}}{\frac{38219489}{37500000000000}\left(\sqrt{3}\right)^{2}}
ทำตัวส่วนของ \frac{500}{\frac{38219489}{37500000000000}\sqrt{3}} ให้เป็นตรรกยะโดยการคูณตัวเศษและตัวส่วนด้วย \sqrt{3}
\frac{500\sqrt{3}}{\frac{38219489}{37500000000000}\times 3}
รากที่สองของ \sqrt{3} คือ 3
\frac{500\sqrt{3}}{\frac{38219489}{12500000000000}}
คูณ \frac{38219489}{37500000000000} และ 3 เพื่อรับ \frac{38219489}{12500000000000}
\frac{500\sqrt{3}\times 12500000000000}{38219489}
หาร 500\sqrt{3} ด้วย \frac{38219489}{12500000000000} โดยคูณ 500\sqrt{3} ด้วยส่วนกลับของ \frac{38219489}{12500000000000}
\frac{6250000000000000\sqrt{3}}{38219489}
คูณ 500 และ 12500000000000 เพื่อรับ 6250000000000000