ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{2}{5}\times \frac{27+1}{9}
คูณ 3 และ 9 เพื่อรับ 27
\frac{2}{5}\times \frac{28}{9}
เพิ่ม 27 และ 1 เพื่อให้ได้รับ 28
\frac{2\times 28}{5\times 9}
คูณ \frac{2}{5} ด้วย \frac{28}{9} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
\frac{56}{45}
ทำการคูณในเศษส่วน \frac{2\times 28}{5\times 9}