ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\fraction{2}{\squareroot{2}} \fraction{1}{8} = \fraction{1}{2} \sin{4 x} $
หาค่า x (complex solution)
Tick mark Image
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์