ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{171}{504}-\frac{7}{504}-\frac{10}{84}+\frac{8}{63}
ตัวคูณร่วมน้อยของ 56 และ 72 เป็น 504 แปลง \frac{19}{56} และ \frac{1}{72} ให้เป็นเศษส่วนด้วยตัวหาร 504
\frac{171-7}{504}-\frac{10}{84}+\frac{8}{63}
เนื่องจาก \frac{171}{504} และ \frac{7}{504} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้ลบโดยการลบตัวเศษ
\frac{164}{504}-\frac{10}{84}+\frac{8}{63}
ลบ 7 จาก 171 เพื่อรับ 164
\frac{41}{126}-\frac{10}{84}+\frac{8}{63}
ทำเศษส่วน \frac{164}{504} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 4
\frac{41}{126}-\frac{5}{42}+\frac{8}{63}
ทำเศษส่วน \frac{10}{84} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2
\frac{41}{126}-\frac{15}{126}+\frac{8}{63}
ตัวคูณร่วมน้อยของ 126 และ 42 เป็น 126 แปลง \frac{41}{126} และ \frac{5}{42} ให้เป็นเศษส่วนด้วยตัวหาร 126
\frac{41-15}{126}+\frac{8}{63}
เนื่องจาก \frac{41}{126} และ \frac{15}{126} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้ลบโดยการลบตัวเศษ
\frac{26}{126}+\frac{8}{63}
ลบ 15 จาก 41 เพื่อรับ 26
\frac{13}{63}+\frac{8}{63}
ทำเศษส่วน \frac{26}{126} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2
\frac{13+8}{63}
เนื่องจาก \frac{13}{63} และ \frac{8}{63} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{21}{63}
เพิ่ม 13 และ 8 เพื่อให้ได้รับ 21
\frac{1}{3}
ทำเศษส่วน \frac{21}{63} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 21