ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{14+16}{14-3\times 4}
คำนวณ 4 กำลังของ 2 และรับ 16
\frac{30}{14-3\times 4}
เพิ่ม 14 และ 16 เพื่อให้ได้รับ 30
\frac{30}{14-12}
คูณ 3 และ 4 เพื่อรับ 12
\frac{30}{2}
ลบ 12 จาก 14 เพื่อรับ 2
15
หาร 30 ด้วย 2 เพื่อรับ 15