ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{300}{325}+\frac{1157}{325}
ตัวคูณร่วมน้อยของ 13 และ 25 เป็น 325 แปลง \frac{12}{13} และ \frac{89}{25} ให้เป็นเศษส่วนด้วยตัวหาร 325
\frac{300+1157}{325}
เนื่องจาก \frac{300}{325} และ \frac{1157}{325} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{1457}{325}
เพิ่ม 300 และ 1157 เพื่อให้ได้รับ 1457