ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{1\times 5}{2\times 4}
คูณ \frac{1}{2} ด้วย \frac{5}{4} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
\frac{5}{8}
ทำการคูณในเศษส่วน \frac{1\times 5}{2\times 4}