ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{-10x}{4\times 4}
แสดง \frac{\frac{-10x}{4}}{4} เป็นเศษส่วนเดียวกัน
\frac{-5x}{2\times 4}
ตัด 2 ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{-5x}{8}
คูณ 2 และ 4 เพื่อรับ 8