ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{-10x}{4\left(-40\right)}
แสดง \frac{\frac{-10x}{4}}{-40} เป็นเศษส่วนเดียวกัน
\frac{-x}{-8\times 2}
ตัด 2\times 5 ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{-x}{-16}
คูณ -8 และ 2 เพื่อรับ -16