ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\fraction{\exponential{(x)}{2}}{x \squareroot{x x x x x x x x x x x x x x x}} $
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์