ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ตรวจสอบ
เท็จ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{\frac{8}{5}}{\frac{32}{400}-\frac{125}{400}}=3
ตัวคูณร่วมน้อยของ 25 และ 16 เป็น 400 แปลง \frac{2}{25} และ \frac{5}{16} ให้เป็นเศษส่วนด้วยตัวหาร 400
\frac{\frac{8}{5}}{\frac{32-125}{400}}=3
เนื่องจาก \frac{32}{400} และ \frac{125}{400} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้ลบโดยการลบตัวเศษ
\frac{\frac{8}{5}}{-\frac{93}{400}}=3
ลบ 125 จาก 32 เพื่อรับ -93
\frac{8}{5}\left(-\frac{400}{93}\right)=3
หาร \frac{8}{5} ด้วย -\frac{93}{400} โดยคูณ \frac{8}{5} ด้วยส่วนกลับของ -\frac{93}{400}
\frac{8\left(-400\right)}{5\times 93}=3
คูณ \frac{8}{5} ด้วย -\frac{400}{93} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
\frac{-3200}{465}=3
ทำการคูณในเศษส่วน \frac{8\left(-400\right)}{5\times 93}
-\frac{640}{93}=3
ทำเศษส่วน \frac{-3200}{465} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 5
-\frac{640}{93}=\frac{279}{93}
แปลง 3 เป็นเศษส่วน \frac{279}{93}
\text{false}
เปรียบเทียบ -\frac{640}{93} กับ \frac{279}{93}