ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{2x}{\left(4x+x\right)\times 800}
แสดง \frac{\frac{2x}{4x+x}}{800} เป็นเศษส่วนเดียวกัน
\frac{x}{400\left(x+4x\right)}
ตัด 2 ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{x}{400\times 5x}
รวม x และ 4x เพื่อให้ได้รับ 5x
\frac{x}{2000x}
คูณ 400 และ 5 เพื่อรับ 2000
\frac{1}{2000}
ตัด x ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน