ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3\left(x-2\right)\geq 2\left(x-1\right)+7
คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 18 ตัวคูณร่วมน้อยของ 6,9,18 เนื่องจาก 18 เป็น >0 ทิศทางของอสมการจึงยังคงเดิม
3x-6\geq 2\left(x-1\right)+7
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 3 ด้วย x-2
3x-6\geq 2x-2+7
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 2 ด้วย x-1
3x-6\geq 2x+5
เพิ่ม -2 และ 7 เพื่อให้ได้รับ 5
3x-6-2x\geq 5
ลบ 2x จากทั้งสองด้าน
x-6\geq 5
รวม 3x และ -2x เพื่อให้ได้รับ x
x\geq 5+6
เพิ่ม 6 ไปทั้งสองด้าน
x\geq 11
เพิ่ม 5 และ 6 เพื่อให้ได้รับ 11