ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x+30=2-6x
คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 6 ตัวคูณร่วมน้อยของ 6,3
x+30+6x=2
เพิ่ม 6x ไปทั้งสองด้าน
7x+30=2
รวม x และ 6x เพื่อให้ได้รับ 7x
7x=2-30
ลบ 30 จากทั้งสองด้าน
7x=-28
ลบ 30 จาก 2 เพื่อรับ -28
x=\frac{-28}{7}
หารทั้งสองข้างด้วย 7
x=-4
หาร -28 ด้วย 7 เพื่อรับ -4