ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

2x+6=3\left(-x\right)-18
คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 6 ตัวคูณร่วมน้อยของ 3,2
2x+6-3\left(-x\right)=-18
ลบ 3\left(-x\right) จากทั้งสองด้าน
2x+6-3\left(-1\right)x=-18
คูณ -1 และ 3 เพื่อรับ -3
2x+6+3x=-18
คูณ -3 และ -1 เพื่อรับ 3
5x+6=-18
รวม 2x และ 3x เพื่อให้ได้รับ 5x
5x=-18-6
ลบ 6 จากทั้งสองด้าน
5x=-24
ลบ 6 จาก -18 เพื่อรับ -24
x=\frac{-24}{5}
หารทั้งสองข้างด้วย 5
x=-\frac{24}{5}
เศษส่วน \frac{-24}{5} สามารถเขียนใหม่เป็น -\frac{24}{5} โดยเอาเครื่องหมายลบออก