ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

7x=12\times 6
คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 168 ตัวคูณร่วมน้อยของ 24,14
7x=72
คูณ 12 และ 6 เพื่อรับ 72
x=\frac{72}{7}
หารทั้งสองข้างด้วย 7