ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\fraction{x}{2} - \fraction{x}{3} = 1 $
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3x-2x=6
คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 6 ตัวคูณร่วมน้อยของ 2,3
x=6
รวม 3x และ -2x เพื่อให้ได้รับ x