ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{x^{4}y^{6}}{x^{5}y^{2}}
ใช้กฎของเลขชี้กำลังเพื่อทำนิพจน์
x^{4-5}y^{6-2}
เมื่อต้องการหารเลขยกกำลังของฐานเดียวกัน ลบเลขชี้กำลังของตัวส่วนออกจากเลขชี้กำลังของตัวเศษ
\frac{1}{x}y^{6-2}
ลบ 5 จาก 4
\frac{1}{x}y^{4}
ลบ 2 จาก 6