ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x+8=4\left(x-2\right)
คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 2
x+8=4x-8
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 4 ด้วย x-2
x+8-4x=-8
ลบ 4x จากทั้งสองด้าน
-3x+8=-8
รวม x และ -4x เพื่อให้ได้รับ -3x
-3x=-8-8
ลบ 8 จากทั้งสองด้าน
-3x=-16
ลบ 8 จาก -8 เพื่อรับ -16
x=\frac{-16}{-3}
หารทั้งสองข้างด้วย -3
x=\frac{16}{3}
เศษส่วน \frac{-16}{-3} สามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ \frac{16}{3} โดยการเอาเครื่องหมายลบออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน