ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{\left(x+6\right)\pi }{3}
แสดง \frac{x+6}{3}\pi เป็นเศษส่วนเดียวกัน
\frac{x\pi +6\pi }{3}
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ x+6 ด้วย \pi
\frac{\left(x+6\right)\pi }{3}
แสดง \frac{x+6}{3}\pi เป็นเศษส่วนเดียวกัน
\frac{x\pi +6\pi }{3}
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ x+6 ด้วย \pi