ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{\left(x+2\right)x}{x^{2}+8}
แสดง \frac{x+2}{x^{2}+8}x เป็นเศษส่วนเดียวกัน
\frac{x^{2}+2x}{x^{2}+8}
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ x+2 ด้วย x
\frac{\left(x+2\right)x}{x^{2}+8}
แสดง \frac{x+2}{x^{2}+8}x เป็นเศษส่วนเดียวกัน
\frac{x^{2}+2x}{x^{2}+8}
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ x+2 ด้วย x