ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{\left(s-t\right)\left(x+2y\right)}{\left(t+2s\right)\left(x+2y\right)}
แยกตัวประกอบนิพจน์ที่ยังไม่ได้แยกตัวประกอบ
\frac{s-t}{2s+t}
ตัด x+2y ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{\left(s-t\right)\left(x+2y\right)}{\left(t+2s\right)\left(x+2y\right)}
แยกตัวประกอบนิพจน์ที่ยังไม่ได้แยกตัวประกอบ
\frac{s-t}{2s+t}
ตัด x+2y ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน