ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

2\times 6x^{2-1}
ตราสารอนุพันธ์ของ ax^{n} nax^{n-1}
12x^{2-1}
คูณ 2 ด้วย 6
12x^{1}
ลบ 1 จาก 2
12x
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ให้ t^{1}=t