ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

4x^{1-1}
ตราสารอนุพันธ์ของ ax^{n} nax^{n-1}
4x^{0}
ลบ 1 จาก 1
4\times 1
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ยกเว้น 0 ให้ t^{0}=1
4
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ให้ t\times 1=t และ 1t=t