ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{9}{5}z\times 5z+\frac{9}{5}z\left(-3\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ \frac{9}{5}z ด้วย 5z-3
\frac{9}{5}z^{2}\times 5+\frac{9}{5}z\left(-3\right)
คูณ z และ z เพื่อรับ z^{2}
9z^{2}+\frac{9}{5}z\left(-3\right)
ตัด 5 และ 5
9z^{2}+\frac{9\left(-3\right)}{5}z
แสดง \frac{9}{5}\left(-3\right) เป็นเศษส่วนเดียวกัน
9z^{2}+\frac{-27}{5}z
คูณ 9 และ -3 เพื่อรับ -27
9z^{2}-\frac{27}{5}z
เศษส่วน \frac{-27}{5} สามารถเขียนใหม่เป็น -\frac{27}{5} โดยเอาเครื่องหมายลบออก
\frac{9}{5}z\times 5z+\frac{9}{5}z\left(-3\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ \frac{9}{5}z ด้วย 5z-3
\frac{9}{5}z^{2}\times 5+\frac{9}{5}z\left(-3\right)
คูณ z และ z เพื่อรับ z^{2}
9z^{2}+\frac{9}{5}z\left(-3\right)
ตัด 5 และ 5
9z^{2}+\frac{9\left(-3\right)}{5}z
แสดง \frac{9}{5}\left(-3\right) เป็นเศษส่วนเดียวกัน
9z^{2}+\frac{-27}{5}z
คูณ 9 และ -3 เพื่อรับ -27
9z^{2}-\frac{27}{5}z
เศษส่วน \frac{-27}{5} สามารถเขียนใหม่เป็น -\frac{27}{5} โดยเอาเครื่องหมายลบออก