ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
จำนวนจริง
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
แบบทดสอบ
Complex Number

แชร์

Re(i)
หาร 6i ด้วย 6 เพื่อรับ i
0
ส่วนจริงของ i คือ 0
i
หาร 6i ด้วย 6 เพื่อรับ i