ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\fraction{6 - x}{x - 2} <= \fraction{4 - x}{x + 2} $
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์