ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\fraction{5 x - 1}{5} - \fraction{1 + x}{2} = 3 - \fraction{x - 1}{4} $
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

4\left(5x-1\right)-10\left(1+x\right)=60-5\left(x-1\right)
คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 20 ตัวคูณร่วมน้อยของ 5,2,4
20x-4-10\left(1+x\right)=60-5\left(x-1\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 4 ด้วย 5x-1
20x-4-10-10x=60-5\left(x-1\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ -10 ด้วย 1+x
20x-14-10x=60-5\left(x-1\right)
ลบ 10 จาก -4 เพื่อรับ -14
10x-14=60-5\left(x-1\right)
รวม 20x และ -10x เพื่อให้ได้รับ 10x
10x-14=60-5x+5
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ -5 ด้วย x-1
10x-14=65-5x
เพิ่ม 60 และ 5 เพื่อให้ได้รับ 65
10x-14+5x=65
เพิ่ม 5x ไปทั้งสองด้าน
15x-14=65
รวม 10x และ 5x เพื่อให้ได้รับ 15x
15x=65+14
เพิ่ม 14 ไปทั้งสองด้าน
15x=79
เพิ่ม 65 และ 14 เพื่อให้ได้รับ 79
x=\frac{79}{15}
หารทั้งสองข้างด้วย 15