ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{5\times 4}{6\times 15}-\frac{3}{5}\times \frac{20}{18}
คูณ \frac{5}{6} ด้วย \frac{4}{15} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
\frac{20}{90}-\frac{3}{5}\times \frac{20}{18}
ทำการคูณในเศษส่วน \frac{5\times 4}{6\times 15}
\frac{2}{9}-\frac{3}{5}\times \frac{20}{18}
ทำเศษส่วน \frac{20}{90} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 10
\frac{2}{9}-\frac{3}{5}\times \frac{10}{9}
ทำเศษส่วน \frac{20}{18} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2
\frac{2}{9}-\frac{3\times 10}{5\times 9}
คูณ \frac{3}{5} ด้วย \frac{10}{9} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
\frac{2}{9}-\frac{30}{45}
ทำการคูณในเศษส่วน \frac{3\times 10}{5\times 9}
\frac{2}{9}-\frac{2}{3}
ทำเศษส่วน \frac{30}{45} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 15
\frac{2}{9}-\frac{6}{9}
ตัวคูณร่วมน้อยของ 9 และ 3 เป็น 9 แปลง \frac{2}{9} และ \frac{2}{3} ให้เป็นเศษส่วนด้วยตัวหาร 9
\frac{2-6}{9}
เนื่องจาก \frac{2}{9} และ \frac{6}{9} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้ลบโดยการลบตัวเศษ
-\frac{4}{9}
ลบ 6 จาก 2 เพื่อรับ -4