ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{4y+9}{\left(y-4\right)\left(y+6\right)}+\frac{7}{\left(y-1\right)\left(y+6\right)}
แยกตัวประกอบ y^{2}+2y-24 แยกตัวประกอบ y^{2}+5y-6
\frac{\left(4y+9\right)\left(y-1\right)}{\left(y-4\right)\left(y-1\right)\left(y+6\right)}+\frac{7\left(y-4\right)}{\left(y-4\right)\left(y-1\right)\left(y+6\right)}
เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบนิพจน์ ให้ขยายเพื่อทำให้ตัวส่วนของนิพจน์เหล่านั้นเหมือนกัน ตัวคูณร่วมน้อยของ \left(y-4\right)\left(y+6\right) และ \left(y-1\right)\left(y+6\right) คือ \left(y-4\right)\left(y-1\right)\left(y+6\right) คูณ \frac{4y+9}{\left(y-4\right)\left(y+6\right)} ด้วย \frac{y-1}{y-1} คูณ \frac{7}{\left(y-1\right)\left(y+6\right)} ด้วย \frac{y-4}{y-4}
\frac{\left(4y+9\right)\left(y-1\right)+7\left(y-4\right)}{\left(y-4\right)\left(y-1\right)\left(y+6\right)}
เนื่องจาก \frac{\left(4y+9\right)\left(y-1\right)}{\left(y-4\right)\left(y-1\right)\left(y+6\right)} และ \frac{7\left(y-4\right)}{\left(y-4\right)\left(y-1\right)\left(y+6\right)} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{4y^{2}-4y+9y-9+7y-28}{\left(y-4\right)\left(y-1\right)\left(y+6\right)}
ทำการคูณใน \left(4y+9\right)\left(y-1\right)+7\left(y-4\right)
\frac{4y^{2}+12y-37}{\left(y-4\right)\left(y-1\right)\left(y+6\right)}
รวมพจน์ที่เหมือนกันใน 4y^{2}-4y+9y-9+7y-28
\frac{4y^{2}+12y-37}{y^{3}+y^{2}-26y+24}
ขยาย \left(y-4\right)\left(y-1\right)\left(y+6\right)
\frac{4y+9}{\left(y-4\right)\left(y+6\right)}+\frac{7}{\left(y-1\right)\left(y+6\right)}
แยกตัวประกอบ y^{2}+2y-24 แยกตัวประกอบ y^{2}+5y-6
\frac{\left(4y+9\right)\left(y-1\right)}{\left(y-4\right)\left(y-1\right)\left(y+6\right)}+\frac{7\left(y-4\right)}{\left(y-4\right)\left(y-1\right)\left(y+6\right)}
เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบนิพจน์ ให้ขยายเพื่อทำให้ตัวส่วนของนิพจน์เหล่านั้นเหมือนกัน ตัวคูณร่วมน้อยของ \left(y-4\right)\left(y+6\right) และ \left(y-1\right)\left(y+6\right) คือ \left(y-4\right)\left(y-1\right)\left(y+6\right) คูณ \frac{4y+9}{\left(y-4\right)\left(y+6\right)} ด้วย \frac{y-1}{y-1} คูณ \frac{7}{\left(y-1\right)\left(y+6\right)} ด้วย \frac{y-4}{y-4}
\frac{\left(4y+9\right)\left(y-1\right)+7\left(y-4\right)}{\left(y-4\right)\left(y-1\right)\left(y+6\right)}
เนื่องจาก \frac{\left(4y+9\right)\left(y-1\right)}{\left(y-4\right)\left(y-1\right)\left(y+6\right)} และ \frac{7\left(y-4\right)}{\left(y-4\right)\left(y-1\right)\left(y+6\right)} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{4y^{2}-4y+9y-9+7y-28}{\left(y-4\right)\left(y-1\right)\left(y+6\right)}
ทำการคูณใน \left(4y+9\right)\left(y-1\right)+7\left(y-4\right)
\frac{4y^{2}+12y-37}{\left(y-4\right)\left(y-1\right)\left(y+6\right)}
รวมพจน์ที่เหมือนกันใน 4y^{2}-4y+9y-9+7y-28
\frac{4y^{2}+12y-37}{y^{3}+y^{2}-26y+24}
ขยาย \left(y-4\right)\left(y-1\right)\left(y+6\right)