ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

4=19.5x
ตัวแปร x ไม่สามารถเท่ากับ 0 เนื่องจากไม่ได้กำหนดให้หารด้วยศูนย์ได้ คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย x
19.5x=4
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย
x=\frac{4}{19.5}
หารทั้งสองข้างด้วย 19.5
x=\frac{40}{195}
ขยาย \frac{4}{19.5} โดยคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนด้วย 10
x=\frac{8}{39}
ทำเศษส่วน \frac{40}{195} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 5