ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{16+6\times 4-27}{4^{2}-8\times 4+7}
คำนวณ 4 กำลังของ 2 และรับ 16
\frac{16+24-27}{4^{2}-8\times 4+7}
คูณ 6 และ 4 เพื่อรับ 24
\frac{40-27}{4^{2}-8\times 4+7}
เพิ่ม 16 และ 24 เพื่อให้ได้รับ 40
\frac{13}{4^{2}-8\times 4+7}
ลบ 27 จาก 40 เพื่อรับ 13
\frac{13}{16-8\times 4+7}
คำนวณ 4 กำลังของ 2 และรับ 16
\frac{13}{16-32+7}
คูณ 8 และ 4 เพื่อรับ 32
\frac{13}{-16+7}
ลบ 32 จาก 16 เพื่อรับ -16
\frac{13}{-9}
เพิ่ม -16 และ 7 เพื่อให้ได้รับ -9
-\frac{13}{9}
เศษส่วน \frac{13}{-9} สามารถเขียนใหม่เป็น -\frac{13}{9} โดยเอาเครื่องหมายลบออก