ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x\times 320=400\times 10
ตัวแปร x ไม่สามารถเท่ากับ 0 เนื่องจากไม่ได้กำหนดให้หารด้วยศูนย์ได้ คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 400x ตัวคูณร่วมน้อยของ 400,x
x\times 320=4000
คูณ 400 และ 10 เพื่อรับ 4000
x=\frac{4000}{320}
หารทั้งสองข้างด้วย 320
x=\frac{25}{2}
ทำเศษส่วน \frac{4000}{320} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 160