ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

24\left(3x-1\right)-20\left(5x+1\right)=15\left(x+1\right)-360
คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 120 ตัวคูณร่วมน้อยของ 5,6,8
72x-24-20\left(5x+1\right)=15\left(x+1\right)-360
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 24 ด้วย 3x-1
72x-24-100x-20=15\left(x+1\right)-360
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ -20 ด้วย 5x+1
-28x-24-20=15\left(x+1\right)-360
รวม 72x และ -100x เพื่อให้ได้รับ -28x
-28x-44=15\left(x+1\right)-360
ลบ 20 จาก -24 เพื่อรับ -44
-28x-44=15x+15-360
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 15 ด้วย x+1
-28x-44=15x-345
ลบ 360 จาก 15 เพื่อรับ -345
-28x-44-15x=-345
ลบ 15x จากทั้งสองด้าน
-43x-44=-345
รวม -28x และ -15x เพื่อให้ได้รับ -43x
-43x=-345+44
เพิ่ม 44 ไปทั้งสองด้าน
-43x=-301
เพิ่ม -345 และ 44 เพื่อให้ได้รับ -301
x=\frac{-301}{-43}
หารทั้งสองข้างด้วย -43
x=7
หาร -301 ด้วย -43 เพื่อรับ 7