ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{3x\times 20y^{2}}{4y^{3}\times 21x^{2}}
หาร \frac{3x}{4y^{3}} ด้วย \frac{21x^{2}}{20y^{2}} โดยคูณ \frac{3x}{4y^{3}} ด้วยส่วนกลับของ \frac{21x^{2}}{20y^{2}}
\frac{5}{7xy}
ตัด 3\times 4xy^{2} ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน