ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{\left(3x^{2}+3x\right)\times 6x}{2\left(x^{2}-1\right)}
หาร \frac{3x^{2}+3x}{2} ด้วย \frac{x^{2}-1}{6x} โดยคูณ \frac{3x^{2}+3x}{2} ด้วยส่วนกลับของ \frac{x^{2}-1}{6x}
\frac{3x\left(3x^{2}+3x\right)}{x^{2}-1}
ตัด 2 ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{3^{2}\left(x+1\right)x^{2}}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}
แยกตัวประกอบนิพจน์ที่ยังไม่ได้แยกตัวประกอบ
\frac{3^{2}x^{2}}{x-1}
ตัด x+1 ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{9x^{2}}{x-1}
ขยายนิพจน์
\frac{\left(3x^{2}+3x\right)\times 6x}{2\left(x^{2}-1\right)}
หาร \frac{3x^{2}+3x}{2} ด้วย \frac{x^{2}-1}{6x} โดยคูณ \frac{3x^{2}+3x}{2} ด้วยส่วนกลับของ \frac{x^{2}-1}{6x}
\frac{3x\left(3x^{2}+3x\right)}{x^{2}-1}
ตัด 2 ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{3^{2}\left(x+1\right)x^{2}}{\left(x-1\right)\left(x+1\right)}
แยกตัวประกอบนิพจน์ที่ยังไม่ได้แยกตัวประกอบ
\frac{3^{2}x^{2}}{x-1}
ตัด x+1 ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{9x^{2}}{x-1}
ขยายนิพจน์