ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{y^{-3}x^{-2}}{2x^{-4}\times \frac{1}{y}}
ตัด 3 ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{y^{-3}x^{2}}{2\times \frac{1}{y}}
เมื่อต้องการหารเลขยกกำลังของฐานเดียวกัน ลบเลขชี้กำลังของตัวส่วนออกจากเลขชี้กำลังของตัวเศษ
\frac{x^{2}}{2y^{2}}
เมื่อต้องการหารเลขยกกำลังของฐานเดียวกัน ให้ลบเลขชี้กำลังของตัวส่วนออกจากเลขชี้กำลังของตัวเศษ
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\frac{3}{y^{3}\times \frac{6}{y}}x^{-2-\left(-4\right)})
เมื่อต้องการหารเลขยกกำลังของฐานเดียวกัน ลบเลขชี้กำลังของตัวส่วนออกจากเลขชี้กำลังของตัวเศษ
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\frac{1}{2y^{2}}x^{2})
ดำเนินการทางคณิตศาสตร์
2\times \frac{1}{2y^{2}}x^{2-1}
อนุพันธ์ของพหุนามเป็นผลรวมของอนุพันธ์ของพจน์ในพหุนามนั้น อนุพันธ์ของพจน์คงตัวใดๆ คือ 0 อนุพันธ์ของ ax^{n} คือ nax^{n-1}
\frac{1}{y^{2}}x^{1}
ดำเนินการทางคณิตศาสตร์
\frac{1}{y^{2}}x
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ให้ t^{1}=t