ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\fraction{3 (x + 2)}{6} $
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{3x+6}{6}
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 3 ด้วย x+2
\frac{3x+6}{6}
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 3 ด้วย x+2