ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{6}{20}+\frac{15}{20}
ตัวคูณร่วมน้อยของ 10 และ 4 เป็น 20 แปลง \frac{3}{10} และ \frac{3}{4} ให้เป็นเศษส่วนด้วยตัวหาร 20
\frac{6+15}{20}
เนื่องจาก \frac{6}{20} และ \frac{15}{20} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{21}{20}
เพิ่ม 6 และ 15 เพื่อให้ได้รับ 21