ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{3\left(\sqrt{5}+\sqrt{2}\right)}{\left(\sqrt{5}-\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{5}+\sqrt{2}\right)}
ทำตัวส่วนของ \frac{3}{\sqrt{5}-\sqrt{2}} ให้เป็นตรรกยะโดยการคูณตัวเศษและตัวส่วนด้วย \sqrt{5}+\sqrt{2}
\frac{3\left(\sqrt{5}+\sqrt{2}\right)}{\left(\sqrt{5}\right)^{2}-\left(\sqrt{2}\right)^{2}}
พิจารณา \left(\sqrt{5}-\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{5}+\sqrt{2}\right) การคูณสามารถถูกแปลงเป็นยกกำลังสองต่างๆ โดยใช้กฎ: \left(a-b\right)\left(a+b\right)=a^{2}-b^{2} ได้
\frac{3\left(\sqrt{5}+\sqrt{2}\right)}{5-2}
ยกกำลังสอง \sqrt{5} ยกกำลังสอง \sqrt{2}
\frac{3\left(\sqrt{5}+\sqrt{2}\right)}{3}
ลบ 2 จาก 5 เพื่อรับ 3
\sqrt{5}+\sqrt{2}
ตัด 3 และ 3