ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
แบบทดสอบ
Arithmetic

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{2.488\times 100}{4}
หาร 2.488 ด้วย \frac{4}{100} โดยคูณ 2.488 ด้วยส่วนกลับของ \frac{4}{100}
\frac{248.8}{4}
คูณ 2.488 และ 100 เพื่อรับ 248.8
\frac{2488}{40}
ขยาย \frac{248.8}{4} โดยคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนด้วย 10
\frac{311}{5}
ทำเศษส่วน \frac{2488}{40} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 8