ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{\left(2y-1\right)\left(y+7\right)}{\left(y^{2}-49\right)\left(1-2y\right)}
หาร \frac{2y-1}{y^{2}-49} ด้วย \frac{1-2y}{y+7} โดยคูณ \frac{2y-1}{y^{2}-49} ด้วยส่วนกลับของ \frac{1-2y}{y+7}
\frac{-\left(y+7\right)\left(-2y+1\right)}{\left(-2y+1\right)\left(y^{2}-49\right)}
แยกเครื่องหมายลบใน 2y-1
\frac{-\left(y+7\right)}{y^{2}-49}
ตัด -2y+1 ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{-\left(y+7\right)}{\left(y-7\right)\left(y+7\right)}
แยกตัวประกอบนิพจน์ที่ยังไม่ได้แยกตัวประกอบ
\frac{-1}{y-7}
ตัด y+7 ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{\left(2y-1\right)\left(y+7\right)}{\left(y^{2}-49\right)\left(1-2y\right)}
หาร \frac{2y-1}{y^{2}-49} ด้วย \frac{1-2y}{y+7} โดยคูณ \frac{2y-1}{y^{2}-49} ด้วยส่วนกลับของ \frac{1-2y}{y+7}
\frac{-\left(y+7\right)\left(-2y+1\right)}{\left(-2y+1\right)\left(y^{2}-49\right)}
แยกเครื่องหมายลบใน 2y-1
\frac{-\left(y+7\right)}{y^{2}-49}
ตัด -2y+1 ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{-\left(y+7\right)}{\left(y-7\right)\left(y+7\right)}
แยกตัวประกอบนิพจน์ที่ยังไม่ได้แยกตัวประกอบ
\frac{-1}{y-7}
ตัด y+7 ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน