ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. b
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{2x}{x\left(b+5\right)}+\frac{3y}{5y+by}
แยกตัวประกอบนิพจน์ที่ยังไม่ได้แยกตัวประกอบใน \frac{2x}{5x+bx}
\frac{2}{b+5}+\frac{3y}{5y+by}
ตัด x ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{2}{b+5}+\frac{3y}{y\left(b+5\right)}
แยกตัวประกอบนิพจน์ที่ยังไม่ได้แยกตัวประกอบใน \frac{3y}{5y+by}
\frac{2}{b+5}+\frac{3}{b+5}
ตัด y ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{5}{b+5}
เนื่องจาก \frac{2}{b+5} และ \frac{3}{b+5} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ เพิ่ม 2 และ 3 เพื่อให้ได้รับ 5