ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{2\left(x-\left(-\frac{1}{4}\sqrt{17}-\frac{5}{4}\right)\right)\left(x-\left(\frac{1}{4}\sqrt{17}-\frac{5}{4}\right)\right)\left(x^{2}+x+1\right)}{\left(x+1\right)\left(2x+1\right)\left(3x+1\right)\left(x^{2}+x+1\right)}
แยกตัวประกอบนิพจน์ที่ยังไม่ได้แยกตัวประกอบ
\frac{2\left(x-\left(-\frac{1}{4}\sqrt{17}-\frac{5}{4}\right)\right)\left(x-\left(\frac{1}{4}\sqrt{17}-\frac{5}{4}\right)\right)}{\left(x+1\right)\left(2x+1\right)\left(3x+1\right)}
ตัด x^{2}+x+1 ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{2x^{2}+5x+1}{6x^{3}+11x^{2}+6x+1}
ขยายนิพจน์
\frac{2\left(x-\left(-\frac{1}{4}\sqrt{17}-\frac{5}{4}\right)\right)\left(x-\left(\frac{1}{4}\sqrt{17}-\frac{5}{4}\right)\right)\left(x^{2}+x+1\right)}{\left(x+1\right)\left(2x+1\right)\left(3x+1\right)\left(x^{2}+x+1\right)}
แยกตัวประกอบนิพจน์ที่ยังไม่ได้แยกตัวประกอบ
\frac{2\left(x-\left(-\frac{1}{4}\sqrt{17}-\frac{5}{4}\right)\right)\left(x-\left(\frac{1}{4}\sqrt{17}-\frac{5}{4}\right)\right)}{\left(x+1\right)\left(2x+1\right)\left(3x+1\right)}
ตัด x^{2}+x+1 ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{2x^{2}+5x+1}{6x^{3}+11x^{2}+6x+1}
ขยายนิพจน์