ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{2\times 2}{5\left(2\times 2+1\right)}
หาร \frac{2}{5} ด้วย \frac{2\times 2+1}{2} โดยคูณ \frac{2}{5} ด้วยส่วนกลับของ \frac{2\times 2+1}{2}
\frac{4}{5\left(2\times 2+1\right)}
คูณ 2 และ 2 เพื่อรับ 4
\frac{4}{5\left(4+1\right)}
คูณ 2 และ 2 เพื่อรับ 4
\frac{4}{5\times 5}
เพิ่ม 4 และ 1 เพื่อให้ได้รับ 5
\frac{4}{25}
คูณ 5 และ 5 เพื่อรับ 25