ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{1}{2}+\frac{6}{8}
ทำเศษส่วน \frac{2}{4} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2
\frac{1}{2}+\frac{3}{4}
ทำเศษส่วน \frac{6}{8} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2
\frac{2}{4}+\frac{3}{4}
ตัวคูณร่วมน้อยของ 2 และ 4 เป็น 4 แปลง \frac{1}{2} และ \frac{3}{4} ให้เป็นเศษส่วนด้วยตัวหาร 4
\frac{2+3}{4}
เนื่องจาก \frac{2}{4} และ \frac{3}{4} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{5}{4}
เพิ่ม 2 และ 3 เพื่อให้ได้รับ 5