ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{2}{3}x=-\frac{3}{8}-\frac{1}{2}
ลบ \frac{1}{2} จากทั้งสองด้าน
\frac{2}{3}x=-\frac{3}{8}-\frac{4}{8}
ตัวคูณร่วมน้อยของ 8 และ 2 เป็น 8 แปลง -\frac{3}{8} และ \frac{1}{2} ให้เป็นเศษส่วนด้วยตัวหาร 8
\frac{2}{3}x=\frac{-3-4}{8}
เนื่องจาก -\frac{3}{8} และ \frac{4}{8} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้ลบโดยการลบตัวเศษ
\frac{2}{3}x=-\frac{7}{8}
ลบ 4 จาก -3 เพื่อรับ -7
x=-\frac{7}{8}\times \frac{3}{2}
คูณทั้งสองข้างด้วย \frac{3}{2} ซึ่งเป็นเศษส่วนกลับของ \frac{2}{3}
x=\frac{-7\times 3}{8\times 2}
คูณ -\frac{7}{8} ด้วย \frac{3}{2} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
x=\frac{-21}{16}
ทำการคูณในเศษส่วน \frac{-7\times 3}{8\times 2}
x=-\frac{21}{16}
เศษส่วน \frac{-21}{16} สามารถเขียนใหม่เป็น -\frac{21}{16} โดยเอาเครื่องหมายลบออก